Cem TOKATLI, Şirin GÜNER

İçme Suyunda Florür Düzeyleri ve Su Kalitesinin Diş Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi: Ergene Nehir Havzası

Fluoride Levels in Drinking Water and Assessment of Water Quality in Terms of Teeth Health in a Significant Watershed in Thrace Region: Ergene River Basin

Acta Aquatica Turcica

2020 - Cilt: 16 - Sayı: 2

238 - 245

Ergene Nehri Havzası, Florür, İçme suyu kalitesi, Kümeleme Analizi, Diş sağlığı

Ergene River Basin, Fluoride, Drinking water quality, Cluster Analysis, Teeth health

75 40

Benzer Makaleler

BANKA MÜŞTERİLERİNİN İNTERNET BANKACILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Abdullah OKUMUŞ, Zehra BOZBAY, Recep DAĞLI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL TEKNİKLERLE ANALİZİ

Journal of Life Economics

Bilge Başçı, Selay Giray

TÜKETİCİLERİN FARKLI PERAKENDECİ DENKLİĞİ ALGILAMA SEVİYELERİNE GÖRE PERAKENDECİ DENKLİĞİ BOYUTLARININ ALGILANMASINDA, SATINALMA NİYETİNDE VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERDEKİ FARKLILIKLAR

Öneri Dergisi

Tülay YENİÇERİ, Eyyup YARAŞ

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYELİK SÜRECİNDEKİ TÜRKİYE’NİN YENİLİK KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Serhat BURMAOĞLU

Bulanık Parçacık Sürü Optimizasyon Yaklaşımı Temelli Kümeleme

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Mehmet AKSARAYLI, Osman PALA

Çocuk Diş Hekimliğinde Kullanılan Güncel Restoratif Materyallerden Fluorid Salınımı, Yeniden Yüklenmesi ve Antimikrobiyal Etkilerinin İn Vitro Olarak İncelenmesi

Experimed

Belen ŞİRİNOĞLU-ÇAPAN, Serap AKYÜZ, Burçin ALEV, Beste TACAL-ASLAN, Tanju KADİR, Ayşen YARAT

Yapı Market Müşterilerinin Hizmet Kalitesi Değerlendirmelerine Göre Pazar Bölümlerinin İncelenmesi

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yrd. Doç. Dr. abdullah OKUMUŞ, Arş. Gör. Bahar YAŞİN

Gelişmekte Olan Ülkelerin Finansal Derinleşme Açısından Sınıflandırılmasına İlişkin Bir Uygulama

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Arzu ÖZMERDİVANLI, Veli AKEL