Abraham TEN DAM

Türkiye'de iki yeni Lockhartia Espesi

Two New Species of The Foraminiferal Genus Lockhartia From Turkey

Türkiye Jeoloji Bülteni

1953 - Cilt: 4 - Sayı: 1

84 - 98

Foraminifer

Foraminifera

79 24

Benzer Makaleler

BENTHIC FORAMINIFERAL FAUNA OF MALATYA OLIGO-MIOCENE BASIN, (EASTERN TAURIDS, EASTERN TURKEY)

Maden Tetkik ve Arama Dergisi

Fatma GEDİK

Türkiye'de Kretase ve Nümülitik Tabakalarında Foraminifer Türleri

Türkiye Jeoloji Bülteni

Atife DACI

Saros Körfezi Doğu Kıyı Alanında Tarihsel Deniz Suyu Girişlerine Ait Paleontolojik Bulgular

Türkiye Jeoloji Bülteni

Engin MERİÇ, Yıldız ALTINOK, Bedri ALPAR, Atike NAZİK, Niyazi AVŞAR, Baki YOKEŞ, Nafiye GÜNEÇ KIYAK

Palu (Elazığ) Civarında Yüzeylenen Bitlis Masifi Üst Triyas Karbonatlarının Foraminifer Biyostratigrafisi, Mikrofasiyes Analizleri ve Çökelim Ortamları

Türkiye Jeoloji Bülteni

Ayşe ATAKUL ÖZDEMİR

Early Cretaceous Benthic Foraminifera from Guri I Pellumbit Section, Klosi Region, Albania

Journal of International Environmental Application and Science

Andreea UTA

The Influences Of Oceanographical Characteristics Of The North Coasts Of Karaburun Peninsula On The Benthic Foraminiferal And Os¬tracod Assemblages

Maden Tetkik ve Arama Dergisi

Engin MERİÇ, Niyazi AVŞAR, Atike NAZİK, Baki YOKEŞ, Özcan DORA, İpek F. BARUT, Mustafa ERYILMAZ, Feyza DİNÇER, Erol KAM, Abdullah AKSU, Halim TAŞKIN, Asiye BAŞSARI, Cüneyt BİRCAN, Aysun KAYGUN

A new species of Nummulites Lamarck (Nummulitidae, Foraminiferida) from Central Turkey

Maden Tetkik ve Arama Dergisi

Ali DEVECİLER

Ağcakışla (Sivas-Şarkışla) Yöresi Alt-Orta Eosen Çökellerinin Bentik Foraminifer Biyostratigrafisi

Türkiye Jeoloji Bülteni

F. Selen Özce, Ebru Serttaş, M. Erdi Sürmeli, Seda Eğdemir, Nazire Özgen Erdem