Mehmet ÖZDEMİR, Feride İDİ TULUMCU

Değerler Eğitiminde Edebi Eserlerden Yararlanma: Fatma Aliye’nin Muhadarat Romanı Örneği

Utilization of Literary Texts in Values Education: The Sample of Muhadarat by Fatma Aliye

Sakarya University Journal of Education

2017 -Cilt: 7 - Sayı: 4

720-729

Values education, character development, Fatma Aliye Hanım, Muhadarat

2616

Benzer Makaleler

Else Günther’in Sonjas lustige Türkenreise Başlıklı Çocuk Romanında Kendine ve Ötekine İlişkin Duyguların Betimlenmesi

Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi

Ali Osman ÖZTÜRK

The factors predicting upgrading of prostate cancer by using International Society for Urological Pathology (ISUP) 2014 Gleason grading system

Turkish Journal of Urology

Turgay TURAN, Berrin GÜÇLÜER, Özgür EFİLOĞLU, Furkan ŞENDOĞAN, Ramazan Gökhan ATIŞ, Turhan ÇAŞKURLU, Asıf YILDIRIM

Lithostratigraphy and Mammalian fossil content of Lower Miocene deposits in the western part of the Çankırı Basin: a test for post-collisional tectonic models of NW Central Anatolia / Çankırı havzasının batı kenarındaki Alt Miyosen çökellerinin memeli fosil içeriği ve litostratigrafisi: KB İç Anadol

Türkiye Jeoloji Bülteni

Fatih Özcan, Levent Karadenizli, Şevket ŞEN, Gerçek SARAÇ, Gürol SEYİTOĞLU

Multiple sclerosis and hashimoto’s thyroiditis: A case report

Nöropsikiyatri Arşivi

BURCU ALTUNRENDE, SERPİL YILDIZ, NEBİL YILDIZ, KAMİL GÜREL

Super inflation mechanism and dark energy from a cosmological entropy perspective

Turkish Journal of Physics

Ali İhsan KESKİN

"İZ" ROMANINDA ÖRF ÂDET VE GELENEKLERLE İLGİLİ UNSURLAR ÜZERİNE

Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi

Alimcan İNAYET

Madde Bağımlılığı İle İlgili Türkçe İnternet Sitelerinin Okunabilirliğinin Değerlendirilmesi

Bağımlılık Dergisi

Hatice Kübra ÇİFCİ, Betül KOZANHAN, İbrahim SOLAK

AİHM VE DANIŞTAY KARARLARININ ARDINDAN ZORUNLU DİN DERSLERİ SORUNU

İstanbul Hukuk Mecmuası

Berke ÖZENÇ