Edanur ÇAĞLAR, Hasan Kazım KALKAN

KÜLTÜREL UNSURLARIN AKTARIMI BAĞLAMINDA AHMET ÜMİT’İN İSTANBUL HATIRASI ADLI ROMANININ ALMANCA TERCÜMESİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi

2021-Cilt: 11 - Sayı: 2

458-480

Çeviri, Kültür, Çevirmen, Kültürel Unsurlar, Yerlileştirme Stratejisi, Yabancılaştırma Stratejisi

5122