Cengiz YALÇIN

SÜT SIĞIRCILIĞINDA İNFERTİLİTEDEN KAYNAKLANAN MALİ KAYIPLAR

Financial Losses Due to Interfility in Dairy Herds

Livestock Studies

2000-Cilt: 40 - Sayı: 1

1-9

Cows, infertility, financial losses

156