Nihat ALAYOĞLU

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ VE TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMALARIN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

2008 - Sayı: 55

151 - 174

126 57