Kadir AYAZ

İstanbul’da Müsnid Bir Muhaddis; İbn Himmât ed-Dımaşkî (1175/1761)

A Musnad Muhaddith in Istanbul; İbn Himmât ed-Dımaşkî (1175/1761)

Marife Dini Araştırmalar Dergisi

2021-Cilt: 21 - Sayı: 1

489-519

Hadith, Ijazat, Ottoman, Library, Narration Council

156