Onur SAYLAN, Umut EROĞLU

TERSANE İŞLETMELERİNDE MEVCUT VE POTANSİYEL ÇALIŞANLARIN İŞVEREN MARKA ALGISI

EMPLOYER BRAND PERCEPTION OF EXISTING AND POTENTIAL EMPLOYEES IN SHIPYARD ENTERPRISES

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

2021 - Cilt: 19 - Sayı: 1

219 - 236

Employer Brand, Employee Value Proposition, Shipyard, Shipbuilding

7 2