Ali Servet ÖNCÜ

İki Türk Diplomatının (Mehmet Emin Ali Türkgeldi ve Numan Menemencioğlu) Bakışıyla 1935 Yılının İlk Yarısında Avrupa’da Yaşanan Önemli Gelişmeler

The Views of Mehmet Emin Ali Türkgeldi and Numan Menemencioğlu on the Important Developments in Europe in the First Half of 1935

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

2021-Cilt: 35 - Sayı: 3

943-976

Revisionism, Europe, Alliance, Report, Mehmet Emin Ali Türkgeldi, Numan Menemencioğlu

3621