Orhan KOÇAK, Zeynep ERDOĞAN

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YENİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI HAKKINDA BİR UYGULAMA

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

2011 - Sayı: 60

259 - 283

Bankacılık, İKY Stratejileri, Motivasyon, Sendika

155 76