Anıl VAREL

Avrupa’nın tarihsel gelişimine üç farklı bakış, üç farklı siyaset: Recep Peker, Ahmet Ağaoğlu ve Şevket Süreyya Aydemir

Three different views on historical development of Europe, three different politics: Recep Peker, Ahmet Ağaoğlu and Şevket Süreyya Aydemir

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2021-Cilt: 24 - Sayı: 45

381-416

Recep Peker, Ahmet Ağaoğlu, Şevket Süreyya Aydemir, Liberalism, Early Republican Period

6172