Tuncer GÜLENSOY

Türk Dili İle İlgili Bir Kitap, Erol ÖZTÜRK-Mahir KALFA-Mustafa Altun-Salih DEMİRBİLEK, Ses ve Şekil Bilgisi, İstanbul 2005, V+100 S., Lisans Yayıncılık.

Karadeniz Araştırmaları

2009 - Cilt: 6 - Sayı: 23

157 - 163

29 10