Benzer Makaleler

Kanserli hastalarda bakteremi ve fungemi ile birlikteliği olan faktörler

Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi

Bülent ESER, MUSTAFA ÇETİN, Ali ÜNAL, H. Şenol COŞKUN, Üner KAYABAŞ, Mustafa ALTINBAŞ

Mikrobiyolojik kanıtlı hastane kökenli Staphylococcus aureus bakteremilerinde direnç paternleri: 2001-2005 yıllarının değerlendirilmesi

ANKEM Dergisi

Oğuz Reşat SİPAHİ, Hüsnü PULLUKÇU, Şöhret AYDEMİR, Meltem TAŞBAKAN, Bilgin ARDA, Tansu YAMAZHAN, Sercan ULUSOY

Yoğun bakım ünitesindeki hastalarda bakteriyemi varlığında infeksiyon kaynağının araştırılması

ANKEM Dergisi

Ayten KADANALI, Mehmet KIZILKAYA, ÜLKÜ ALTOPARLAK, Hüsnü KÜRŞAT, Mehmet PARLAK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Kliniğinde yatan hastalardan izole edilen fungal etkenler

Mikrobiyoloji Bülteni

Gönül AKSU, Mustafa Z. RUHİ, J. Sedef BENGİSUN, Hamdi AKAN, Hatice ÖZENCİ

Atipik ve ağır seyirli oküler toksoplazmozis

MN Oftalmoloji

Kemal ÖRNEK, Figen BATIOĞLU

ZONGULDAK’TA HAVA KİRLİLİĞİ PM10 & SO2 İLE İLİŞKİLİ OLARAK SEÇİLMİŞ SOLUNUM YOLU HASTALIKLARININ ZAMANSAL VE MEKÂNSAL DEĞİŞİMİ

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Şermin TAĞIL, Serpil MENTEŞE

Malatya ili fırat sağlık ocağı bölgesinde yaşayan 15-49 yaş kadınların genital hijyen davranışları

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni

YURDAGÜL YAĞMUR

Isparta Bölgesinden Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne Gönderilen Numunelerin Parazitolojik Açıdan Değerlendirilmesi

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi

Mehmet ACIÖZ