Mustafa KAVRAZ, Öznur KABİL

KTÜ Fizik Bölümü 4 No’lu Dersliği ve Harita Mühendisliği Bölümü Erdoğan Özbenli Amfisi’nin Sesin Nesnel Parametrelerine Göre Değerlendirilmesi

Yalvaç Akademi Dergisi

2020 -Cilt: 5 - Sayı: 1

43-54

mimari akustik, derslik, amfitiyatro, sesin nesnel parametreleri

5116

Benzer Makaleler

Ankara ili aile hekimlerinin anafilaksi tanı ve tedavi yaklaşımlarının değerlendirilmesi: Olgularla anket çalışması

Astım Allerji İmmünoloji

Tayfur GİNİŞ, Müge TOYRAN, Ersoy CİVELEK, Mustafa ERKOÇOĞLU, Emine VEZİR, Dilek AZKUR, CAN NACİ KOCABAŞ

Cloning and soluble expression of mature ${\alpha}$-luffin from Luffa cylindrica in E. coli using SUMO fusion protein

Turkish Journal of Biology

Shaghayegh NAMVAR, FARZANEH BARKHORDARI, MOZHGAN RAIGANI, Hoda JAHANDAR, LEILA NEMATOLLAHI, Fatemeh DAVAMI

Primer Sjögren sendromu olan 25 hastanın klinik ve laboratuar bulgularının değerlendirilmesi

Tıp Araştırmaları Dergisi

AYŞE ÇEFLE, AYTEN YAZICI, Tuğba TURGUT

İsviçre İş Hukukunda İş Aracılığı ve Ödünç İş İlişkisi

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

E Tuncay KAPLAN SENYEN

Satisfaction Levels of Cooperative Partners in The New World Order: Case of Çukobirlik

KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi

Murat İsmet HASEKİ, Selim GÜNDÜZ, Celile DÖLEKOĞLU

Göğüs travması: 110 olgunun analizi

Toraks Dergisi

UFUK ÇOBANOĞLU

Veri İşleme Öğrenme Alanına İlişkin 4-8. Sınıf Matematik Ders Kitaplarındaki Görevlerin ve Matematik Öğretim Programı Kazanımlarının TIMSS 2019 Bilişsel Alanlarına Göre İncelenmesi

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Nadide YILMAZ, Zeynep AY, Şeyda AYDIN

Otizmde Spektrum Bozukluklarında uygunsuz cinsel davranışlar ve Mirtazapin tedavisi: Bir Olgu Sunumu

Ortadoğu Tıp Dergisi

Şahin BODUR, Hesna GUL, Burcu ERSÖZ ALAN, Ozgun Ture TEKİN, Mehmet Ayhan CONGOLOGLU