Gencal ŞENYAYLA

Hz. Ali’nin, Ebû Cehil’in Kızı İle Evlenme Teşebbüsü Hakkındaki Rivayetlerin Değerlendirilmesi

Evaluation of The Rumors about Ali's Reguest to Marry The Daughter of Abu Jahil

İSTEM

2021-Sayı: 37

103-124

İslâm Tarihi, Ali, Fatıma, Ebû Cehil, Cüveyriye

Islamic History, Ali, Fatima, Abu Jahil, Cuveyriye

189 63

7