Banu ÇAKMAK

Modern Sonrası Oyun Yazarlığının Türkiye’deki Öncüleri: Oğuz Atay ve Sevim Burak

The Leaders of Postmodern Play Writing in Turkey: Oğuz Atay and Sevim Burak

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

2021-Cilt: 38 - Sayı: 1

76-93

Oğuz Atay, Sevim Burak, Oyunlarla Yaşayanlar, Sahibinin Sesi, postmodernizm, Turkish theatre

5855