Çağrı Akın ŞEKERCİ, Tuncay TOP, Ahmet ŞAHAN, Tarık Emre ŞENER, TUFAN TARCAN, Ferruh ŞİMŞEK, Cem AKBAL

Utility of Voiding Dysfunction Symptom Score in Diagnosis and Treatment of Enuresis Nocturna

Enürezis Nokturnanın Tanı ve Tedavisinde İşeme Bozuklukları Semptom Skorunun Etkinliği

Journal of Urological Surgery

2017 - Cilt: 4 - Sayı: 1

8 - 12

3 0