MUSTAFA GÖÇKEN, ASLI BORU İPEK, AYŞE TUĞBA DOSDOĞRU

İki Aşamalı Tedarik Zincirinde Eş Zamanlı Stok Kontrolünün ve Tedarikçi Seçiminin Simülasyon Optimizasyonu Yaklaşımı ile Analizi

Analyzing Inventory Control and Supplier Selection Simultaneously in Two Echelon Supply Chain by Using Optimization via Simulation Approach

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

2018 -Cilt: 8 - Sayı: 1

1-10

3515