AHMET ÖĞRENCİ, ORKUN KOBAN, Onur YAMAN, Sedat DALBAYRAK

Isolated Unilateral Temporalis Muscle Hypertrophy: A Case Report and Review of the Literature

İzole Tek Taraflı Temporal Adele Hipertrofisi: Bir Olgu Sunumu ve Literatüre Bakış

Haseki Tıp Bülteni

2018 - Cilt: 56 - Sayı: 2

165 - 168

8 5

Benzer Makaleler

Şizofreni tanılı hastaların anne-babalarında frontal lob işlevleri

Türk Psikiyatri Dergisi

Almıla EROL, Serpil BÜYÜKÇATALBAŞ, Levent METE

İki Ayrı Zaman Diliminde Okulda Şiddet Durumu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Doç. Dr. Fatma ÖZMEN, Nuriye KÜÇÜK

Konversiyon bozukluğundaki ruhsal bozukluk eştanılarının sosyodemografik değişkenlerle ilişkisi

Türk Psikiyatri Dergisi

Ali KAYGISIZ, Tunç ALKIN

Afyonkarahisar Yöresi'nde Birinci Ara Konak Helix lucorum Linnaeus, 1758 (Mollusca: Pulmonata)'da Küçük Karaciğer Kelebeği Dicrocoelium dendriticum'un Larval Safhalarının Yaygınlığı

Kocatepe Veterinary Journal

Kürşat KARTAL, MUSTAFA KÖSE, MUSTAFA ESER

Anestezi indüksiyonu öncesi uygulanan tramadol veya deksmedetomidin'in postoperatif ağrı üzerine etkileri

Anestezi Dergisi

B. Çağla Özbakış AKKURT, Kerem İNANOĞLU, Selim TURHANOĞLU, Zeynel ASFUROĞLU

Phytochemical characteristics of grafted watermelon on different bottle gourds (Lagenaria siceraria) collected from Mediterranean region of Turkey

Turkish Journal of Agriculture and Forestry

Elif ÇANDIR, Halit YETİŞİR, Fatih KARACA, Durmuş ÜSTÜN

The Genealogy of Culturalist International Relations in Japan and Its Implications for Post-Western Discourse

All Azimuth: A Journal of Foreign Policy and Peace

Kosuke SHİMİZU

Yüksek Ateş, Pansitopeni, Masif Splenomegali Ayırıcı Tanısında Bir Genç Kala-Azar Olgusu ve Lipozomal Amfoterisin B İle Başarıyla Tedavisi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Vildan ÖZKOCAMAN