Mustafa UTLU, Mesut ŞİMŞEK, Muhammed Zeynel ÖZTÜRK

1D TAŞKIN MODELLEMELERİ AÇISINDAN TOPO DEM VE ALOS DSM VERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: ALARA ÇAYI ÖRNEĞİ

Comparison of topo DEM and ALOS DSM in terms of 1D flood modeling: A case study from Alara River (Antalya-Turkey)

Ege Coğrafya Dergisi

2020-Cilt: 29 - Sayı: 2

161-177

1D Flood modeling, Topo DEM, Alos-DSM, Alara river catchment

4521