Hüseyin KAHRAMAN

Kelâmdaki Bilgi Teorisinin Hadis İlmi Üzerindeki Etkileri

Kelâmdaki Bilgi Teorisinin Hadis İlmi Üzerindeki Etkileri

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

2005-Cilt: 14 - Sayı: 1

89-110

Kelâm, bilgi kaynakları, hadis, tevil

1811