NİLGÜN BAŞALP YILDIRIM

HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNDA HUKUKA AYKIRILIK UNSURUNA İLİŞKİN İLERİ SÜRÜLEN KLASİK TEORİLER HAKKINDA BAZI DÜŞÜNCE VE ELEŞTİRİLER

SOME THOUGHTS AND CRITIQUES REGARDING THE CLASSICAL THEORIES OF UNLAWFULNESS IN TORT LAW

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

2019-Cilt: 1 - Sayı: 1

293-332

3912

Benzer Makaleler