Murat ÇUHADAR, İsmail KERVANKIRAN

NEVŞEHİR İLİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNE YÖNELİK TURİZM TALEBİNİN ANALİZİ, MODELLENMESİ VE TAHMİNLERİ

ANALYZING, MODELING AND FORECASTING TOURISM DEMAND FOR LODGING PROPERTIES OPERATING IN

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

2016-Cilt: 5 - Sayı: 2

49-65

Turizm Talebi, Nevşehir, Konaklama İşletmeleri, Modelleme ve Tahmin

Tourism Demand, Nevşehir, Lodging Properties, Modeling and Forecasting

11063