İLKER KAZAZ, DİLEK OKUYUCU, İRFAN KOCAMAN

Tarihi Erzurum Yakutiye Medresesi’nin Yapısal Davranışının İncelenmesi

Investigation of Structural Behavior of Historical Erzurum Yakutiye Madrasah

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi

2018-Cilt: 20 - Sayı: 58

36-51

3721