Ahmet ÖĞRENCİ, ORKUN KOBAN, Onur YAMAN, Mesut YILMAZ, Sedat DALBAYRAK

Hammering Nail to the Head for Suicide; A Case Report and Literature Review

İntihar Amaçlı Kafaya Çivi Çakma; Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Haseki Tıp Bülteni

2019 - Cilt: 57 - Sayı: 2

204 - 206

5 5