Evren KARAALİ, Fırat SEYFETTİNOĞLU

EFFECTIVENESS OF UNIPEDICULAR KYPHOPLASTY IN OSTEOPOROTIC THORACOLUMBAR VERTEBRAL COMPRESSION FRACTURES IN ELDERLY PATIENTS: A RETROSPECTIVE STUDY

Journal of Turkish Spinal Surgery

2020 - Cilt: 31 - Sayı: 3

176 - 179

8 3

Benzer Makaleler

THE EFFECT OF DESEXUALISATION ON CONSUMPTION PREFERENCE AMONG ECONOMIC DECISIONS

Turkish Studies (Elektronik)

YEŞİM KUBAR

FATİH EGE, MASALLARDA BİLİNCİN DÖNÜŞÜMÜ VE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ (KUZEYDOĞU ANADOLU MASALLARI ÖRNEKLEMİNDE), KÜLTÜR AJANS YAYINLARI NO: 320 KARADENİZ DERGİ SERİSİ: 7, ANKARA, 2016, 364 S

Turkish Studies (Elektronik)

Ramazan ERGÖZ

Benim Kitaplarım: Otuz İsim Otuz Kütüphane

Türk Kütüphaneciliği

Derviş DURMAZ

Türkiye’de Turizm Coğrafyası Araştırmalarında Disipliner İlişkinin Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

İsmail KERVANKIRAN, Fatma SERT ETEMAN, Ayşe ŞARDAĞ

Salivary Pro-Inflammatory Cytokines and Salivary Bacterial Challenge Effect on Dental Caries: A Clinico-Molecular Cross-Sectional Study

Journal of Basic and Clinical Health Sciences

Ahu PAKDEMİRLİ, Gizem Çalıbaşı KOCAL, Gülser KILINÇ, Ezgi DAŞKIN, Hande KEMALOĞLU, Yasemin BAŞBINAR, Hülya ELLİDOKUZ

İdeolojinin Türk Hukukuna Yansıması: Komünizm Örneği (1923-1960)

Gazi Akademik Bakış

Engin Çağdaş BULUT

Sürdürülebilirlik Maliyeti Örneği Olarak Maden Sahası Restorasyonu

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Süleyman Yükçü, Nur Fidancı

The Relationship between Obstructive Sleep Apnea and Gln223Arg Polymorphism in Human Leptin Receptor Gene

European Journal of Biology

Serkan KUCCUKTURK, Sebnem YOSUNKAYA, Hacer KUZU OKUR, Seyit Ali KAYİS, Sennur DEMİREL, Hasibe CİNGİLLİ VURAL