Nilüfer İMİR, Esra AYDEMİR, Ece ŞİMŞEK

OVER KANSERİ HÜCRELERİNDE PRİMA-1 Met TEDAVİSİNE YANIT OLARAK DEĞİŞEN miRNA EKSPRESYON ANALİZİ

ANALYSIS OF DIFFERENTIAL miRNA EXPRESSION IN RESPONSE TO PRIMA-1 Met THERAPY IN OVARIAN CANCER CELLS

Sağlık Bilimleri Dergisi

2020 -Cilt: 29 - Sayı: 1

19-25

Prima-1Met, miRNA, PCR-array, ovarian cancer, expression

8315