Muhittin ASTARLI

İş Güvencesi Kapsamındaki Kadın İşçinin İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Hamilelik Nedeniyle Feshinde İşe Başlatmama Tazminatı Yanında Ayrımcılık Tazminatının da Talep Edilebilmesi Üzerine Düşünceler

Considerations on the Ability to Claim Compensation for Discrimantory Dismissal in Addition to Compensation for Failure to Reinstate in Dismissal of Female Workers Under Employment Protection Due to Pregnancy by the Employer

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

2020-Cilt: 5 - Sayı: 1

195-204

3711