Elif SAĞLIK, Abdullah KELKİT

Kentsel Kimlik Bileşenlerinin Kent Kullanıcıları Tarafından Belirlenmesi: Örnek Kent Çanakkale

Determination of Urban Identity Components by City Dwellers: Çanakkale City Case Study

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

2019 - Cilt: 5 - Sayı: 1

63 - 79

4 2

Benzer Makaleler

CAHIZ VE EMEVİ TARİHİNE MUTEZİLİ BİR YAKLAŞIM

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

İrfan AYCAN

A Late Pliocene - Quaternary Pinched Crustal Wedge in NW Central Anatolia, Turkey: A Neotectonic Structure Accommodating the Internal Deformation of the Anatolian Plate / KB Orta Anadolu’da Geç Pliyosen – Kuvaterner Kıstırılmış Kabuksal Tektonik Kama: Anadolu Levhasının iç Deformasyonunu Üstlenen Bi

Türkiye Jeoloji Bülteni

Gürol SEYİTOĞLU, Bahadır AKTUĞ, Levent KARADENİZLİ, Bülent KAYPAK, Şevket ŞEN, Nizamettin KAZANCI, Veysel IŞIK, Korhan ESAT, Oktay PARLAK, Baki VAROL, Gerçek SARAÇ, İlker İLERİ

Resim Çalışmalarında Yaratıcılığın Değerlendirilmesine Yönelik Bir Analitik Rubrik Çalışması

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi

ŞENAY BAŞ, ATA YAKUP KAPTAN

KARŞI HEGEMONİK BİR SÖYLEM OLARAK DİNDAR MÜSLÜMAN KADIN SÖYLEMİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Nalan OVA

Kur’âniyyûn Ekolü -Temsilcileri, Tefsirleri ve Tefsirdeki Yöntemi-

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Şahin GÜVEN

OKUL GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA NÖBETÇİ ÖĞRETMEN UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Turkish Studies (Elektronik)

Ayşe AYYILDIZ, UĞUR AKIN

Mükelleflerin Vergiye Karşı Tutum ve Davranışlarını Etkileyen Çeşitli Değişkenler Arasındaki İlişkinin Analizi

Sosyoekonomi

Ali ÇELİKKAYA, Hüseyin GÜRBÜZ

Seroprevalence of Neospora caninum in Cattle in the Province of Şanlıurfa

Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences

Murat SEVGİLİ, Mehtap Gül ALTAŞ