Seval KARDEŞ

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN KULLANANLARA MALİYETİ VE BANKALAR AÇıSINDAN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

1992-Cilt: 10 - Sayı: 1

365-380

Tüketici Kredileri, Muhasebe

5516