Ogan YUMLU

David Miller'ın Liberal Milliyetçilik Savunusuna Eleştirel Bir Bakış

A Critical Analysis of David Miller's Liberal Nationalism

Amme İdaresi Dergisi

2017 - Cilt: 50 - Sayı: 2

25 - 50

7 3

Benzer Makaleler

Dozaj ve Agrega Granülometrisinin Hafif Betonların Isı İletkenliğine / Effect of Grading and Cement Contents on The Heat Conductivity Values of Lightweight Concrete

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Bahar KOCAMAN, Mustafa OKUROĞLU

Kamu Harcamaları ile Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki Nedensellik İlişkileri

Yönetim Bilimleri Dergisi

Mehmet ŞAHİN, Çiğdem ÖZENÇ

Estimates of (co) variance components for direct and maternal effects on birth weight of Karacabey Merino lambs

Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences

Mehmet KOYUNCU, Serdar DURU

Konjenital miyotoni: Becker varyantı olan bir vaka sunumu

Çocuk Dergisi

Aycan ÜNALP, Saniye GÜLLE, Demet CAN, Mustafa BAK

Malî Yönleriyle Osmanlı Devletinde Çakırcılık ve Şahincilik Teşkilatı

Liberal Düşünce Dergisi

Ahmet UZUN, Ozan ARAS

Group control and identification of residential appliances using a nonintrusive method

Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Science

Sunil SEMWAL, Munendra SINGH, Rai Sachindra PRASAD

BOŞ ZAMAN İŞÇİLİK MALİYETLERİNİN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE VERGİ MATRAHI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Enver BOZDEMİR, Yaşar ÖZ

İzmir‘de Bir Üçüncü Basamak Hastanede İzole Edilen Salmonella Türlerinin Sıkça Kullanılan Antimikrobiyal İlaçlara Olan Duyarlılıkları

Çocuk Enfeksiyon Dergisi

Mine DÜZGÖL, Ahu KARA, İlknur ÇAĞLAR, Nuri BAYRAM, Yüce AYHAN, Gamze GÜLFİDAN, Hurşit APA, İlker DEVRİM