Zeynep YILMAZ ŞİMŞEK

Van’da Konut Üretim Faaliyetlerinin Kentsel Gelişmeye Etkileri (1927-2020)

The Effect of Housing Production Activities in The Spatial Development Process of Van City (1927-2020)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2021 - Sayı: Van Özel Sayısı

747 - 782

Van City, Housing, Slum, Immigration, Being a Metropolitan, TOKİ

17 7