Hasan YILDIZ

MAARİF MÜFETTİŞİ MUSTAFA ZİHNİ’NİN 11 MART 1331/24 MART 1915 TARİHLİ TEFTİŞ RAPORU BAĞLAMINDA CANİK SANCAĞI'NDA EĞİTİM-ÖĞRETİM

Karadeniz İncelemeleri Dergisi

2021 -Cilt: 15 - Sayı: 30

547-578

Canik Sancağı, Eğitim Denetimi, Maarif Müfettişi, Teftiş Raporu.

9527