Kenan DUMAN

Yeni Medyada Alternatif Ekonomik Model Arayışları ve Yavaş Gazetecilik: L’ora Del Pellice Üzerine Vaka Çalışması

Search for Alternative Economic Models in New Media and Slow Journalism: A Case Study on L’ora Del Pellice

AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi

2020-Cilt: 11 - Sayı: 40

24-42

New Media, New Media Economy, Slow Media, Slow Journalism

3110