Benzer Makaleler

Medya Sektöründe Rekabet Olgusu ve Medyaya Giriş Engelleri

Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi

Emine Sayılgan

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TOPLAM HİZMET KALİTESİNİN SERVQUAL ANALİZİ İLE ÖLÇÜMÜ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Şenol ALTAN, Murat ATAN

HASTA CİNSELLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HEMŞİRELİK: ENGELLER VE ÖNERİLER

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

Zehra GÖLBAŞI, Funda EVCİLİ

Trafik Kazalarının Nedenleri ve Sonuçları Arasındaki İlişkinin Topsis ve AHP Yöntemleri Kullanılarak Analizi ve Değerlendirilmesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Selçuk ALP, Taylan ENGİN

Şap Virusunun Koyun Böbreği Hücre Suspansiyonunda Üretilmesi

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi

Mahmut SÜTÇÜ, Mediha ŞENTÜRK, Necati ÜNLÜLEBLEBİCİ

TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI ÜZERİNE COĞRAFİ DEĞERLENDİRMELER: İZMİR ÖRNEĞİ

Ege Coğrafya Dergisi

Arife KARADAĞ, Güldane MİRİOĞLU

4. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi

YAKUP DOĞAN, DURMUŞ BURAK

Öznenin Nesneleşmesi: Türkiye’de Yönetim ve Organizasyon Alanında Çalışan Öğretim Elemanlarının Akademik Özgeçmiş ve Eserleri Bakı‐ mından Nicel Görünümü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Kadir ARDIÇ, Nihat ERDOĞMUŞ