ALİ YAMAN

Sovyet sonrası dönemde Orta Asya'da din ve siyaset üzerine genel bir değerlendirme

A general evaluaiton on religion and politics in Middle Asia after the collapse of Soviet Union

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

2008-Sayı: 48

55-68

5516