Zeynep YILMAZ KURT

İngilizce yazılan yakın dönem araştırmalarında Alevilik

Alevism in recent researches written in English

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

2010 - Sayı: 56

191 - 202

7 12

Benzer Makaleler