Fatih Özcan, Levent Karadenizli, Şevket ŞEN, Gerçek SARAÇ, Gürol SEYİTOĞLU

Lithostratigraphy and Mammalian fossil content of Lower Miocene deposits in the western part of the Çankırı Basin: a test for post-collisional tectonic models of NW Central Anatolia / Çankırı havzasının batı kenarındaki Alt Miyosen çökellerinin memeli fosil içeriği ve litostratigrafisi: KB İç Anadol

Türkiye Jeoloji Bülteni

2007 - Cilt: 50 - Sayı: 3

150 - 157

Çankırı basin, Kılçak, Neogene, neotectonics, Mammalian fossils

3 6