Fatma GÖZÜBÜYÜK

İslam İlimlerinde Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Ed. Recep Ardoğan

İslam İlimlerinde Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Ed. Recep Ardoğan

Kilitbahir

2021-Sayı: 18

187-190

Islamic Sciences, Methodology, Research Methods, Book Review, Recep Ardogan

61139

Benzer Makaleler

Gömülü daimi maksiller kanin dişlerin lokalizasyonunun belirlenmesi için panoramik radyografi ve konik-ışınlı bilgisayarli tomografi görüntülerinde yapılan nitel ve nicel ölçümlerin karşılaştırılması

Acta Odontologica Turcica

Çiğdem Sarıkır, Meryem Toraman Alkurt, Şerife Değerli, Bülent Altunkaynak, İlkay Peker

EMNİYET VE JANDARMA TEŞKİLATININ KURUMSAL AÇIDAN BÜTÜNLEŞMESİ

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Ali AYATA, Yakup DALKILIÇ

Maksiller Sinüste Diplopi ve Burun Tıkanıklığına Yol Açan Geniş Boyutlarda Dentijeröz Kist: Olgu Sunumu

European Oral Research

Muhammed KARA, M. İsa KARA, Saim YANIK, Ahmet ALTAN, Onur ÖZNALÇIN, Sinan AY

TÜKETİM AYNASINDA “GÖZ”E YANSIYAN SEYİRLİK VE SEMBOLİK KİMLİKLER

Journal of Economy Culture and Society

Ersan ERSOY

Current-Voltage-Temperature Characteristics of Cd0.73Zn0.27S1-xSex Films Deposited by Spray Pyrolysis

Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences

Yasemin Çağlar, Müjdat Çağlar, Saliha ILICAN, Yasemin ÇAĞLAR, Müjdat ÇAĞLAR, Saliha ILICAN

5838 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇEK REESKONTLARININ VERGİ MATRAHI ÜZERİNE ETKİSİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Ali DEĞİRMENDERELİ, , Cemal ELİTAŞ

Adli Bir Sorumluluk: Denetimli Serbestlik Personelinin Karar Verme Stratejileri ve Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi

Adli Tıp Bülteni

Mehmet Aykut ERK, SUNAY FIRAT

Niğde İlindeki Çiğ Koyun, Keçi ve İnek Sütlerinde Aflatoksin M1 Düzeyleri

Kocatepe Veterinary Journal

FULDEN KARADAL, NURHAN ERTAŞ ONMAZ, HARUN HIZLISOY, YELİZ YILDIRIM, SERHAT AL, ZAFER GÖNÜLALAN