Elif ÖZTÜRK, Derya ELMALI ŞEN

Hızla Yapılaşan Trabzon Kenti İçin Yeşil Odaklı Planlama Örneği: KTÜ Kanuni Kampüsü

Green-Oriented Planning Example for the Rapidly Building City of Trabzon: KTU Kanuni Campus

Bartın Orman Fakültesi Dergisi

2021 -Cilt: 23 - Sayı: 1

59-72

Heat Island, Green-Oriented Planning, Trabzon, KTU Kanuni Campus

56102