İştar CENGİZ, Uğur ERSOY, Alper KÜÇÜKAY

HUKUKİ VE PSİKOLOJİK BOYUTUYLA GECE KAVRAMI

THE CONCEPT OF NIGHT WITH LEGAL AND PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS

Türkiye Barolar Birliği Dergisi

2020-Cilt: 2020 - Sayı: 148

291-318

427