Mehmet TÜTÜNCÜ, Başar SEVİNDİK, Tolga İZGÜ, Özer YILMAZ, Gönül KAYNAK, Pembe EVCİ ÇÜRÜK, Yeşim MENDİ

Türkiye’de Doğal Olarak Yayılış gösteren Lamium garganicum L. subsp. striatum (Sm.) Hayek var. striatum Türü İçin Etkili Mikroçoğaltım Protokolü

Efficient Micropropagation protocol for Lamium garganicum L. subsp. striatum (Sm.) Hayek var. striatum Grown Naturally in Turkey

Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

2020 - Cilt: 35 - Sayı: 2

89 - 98

Lamiaceae, Lamium sp., endemic, micropropogation, rooting, genetic resources

14 22

Benzer Makaleler

Yanal yüklere maruz kalan betonarme bacalarda boşluk köşe donatılarının farklı yerleşimlerinin sayısal olarak incelenmesi

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Sami And KILIÇ

Doğu Karadeniz kıyılarında fön ve termik tesirleri hakkında

Türk Coğrafya Dergisi

Sırrı Erinç

Pediatri ve Aile Hekimliği Asistanlarının İlaç Allerjisi Konusunda Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

Astım Allerji İmmünoloji

Hakan GÜVENİR, Emine MISIRLIOĞLU DİBEK, Dilber TURAL ADEMHAN, Sinem YAPRAK, Müge TOYRAN, CAN NACİ KOCABAŞ

Optimization of an experimental unsymmetrical-unbalanced two-phase induction motor using the HGAPSO hybrid technique and the finite element method for increasing efficiency and reducing torque ripple

Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Science

Navid HORIYAT, Seyed Mohammad SHARIATMADAR, Vahid AMIR

ENTANSİF MEYVECİLİKTE KULLANILAN BAZI TERBİYE SİSTEMLERİ / SOME PRUNING SYSTEM IN INTENSTVE FRUIT GROWING

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

M. Emin AKÇAY, B. BALCI

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN YETERLİK ÖLÇÜTLERİ VE GÖSTERGELERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Rabia TANEL, Serap Kaya Şengören, Nevzat Kavcar

TAHILLARDA DEPOLAMA PROBLEMLERİ

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Zeki Ertugay, Muharrem Certel

TÜRK-AB ORTAKLIK HUKUKU ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE'DEKİ AB VATANDAŞLARININ ÇALIŞMA VE İKAMET HAKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Public and Private International Law Bulletin

Bülent Çiçekli