Engin EROGLU, Cengiz ACAR

Trabzon ve Yakın Çevresi Bazı Yayla Alanlarındaki Alpin Bitkiler ve Peyzaj Mimarlıgı Çalısmalarında Kullanım Potansiyelleri

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi

2009 - Cilt: 5 - Sayı: 1

42 - 59

Bitki, Alpin, Alpin Bitki, Peyzaj Mimarlıgı

15 30

Benzer Makaleler

Perakendeci Firmalarda Karlılığı Etkileyen Değişkenler Hisse Senetleri imkb’de işlem Gören Perakendeci Firmalar Üzerinde Ampirik Bir Çalışma

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Arş. Gör. Banu KÜLTER, Arş. Gör. Kartal DEMİRGÜNEŞ

Depolama Faaliyetleri İçin Lojistik Servis Sağlayıcı Seçiminde Önemli Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Ali GÖRENER

18. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Yunanistan’da Dil Sorunu ve Ulusal Bireyin İcadı

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Aslı ÇETE

THE POETRY AND POETS OF THE MOVEMENT OF THE NEW TRADITIONALIST AND/OR NEW NATIONAL LITERATURE IN TURKISH POETRY OF THE REPUBLIC ERA: THE 1960S GENERATION

Turkish Studies (Elektronik)

ADEM ÇALIŞKAN

Electrochemical behavior and voltammetric determination of some nitro-substituted benzamide compounds

Turkish Journal of Chemistry

Özlem SAĞLAM, Ferah Cömert ÖNDER, Tuğba GÜNGÖR, Mehmet AY, Yusuf DİLGİN

Akran Baskısı Düzeyleri ve Cinsiyete Göre Öğrencilerin Risk Alma Davranışı ve Okul Başarısının İncelenmesi

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

Binnaz KIRAN ESEN

The Relationship Between Pain Level and Sleep Quality, Quality of Life and Psychological Status in Patients with Chronic Neck Pain

Journal of Basic and Clinical Health Sciences

Erhan SECER, Faruk TANİK, Tuce Sirin KORUCU, Ilknur Naz GURSAN, Sevtap Gunay UCURUM

Adaptive neuro-fuzzy inference system to improve the power quality of variable-speed wind power generation system

Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Science

Yüksel OĞUZ, İrfan GÜNEY