Benzer Makaleler

Neo-Liberalizmin Teorik Açmazları ve Pratik Sonuçları: Bir Paradigma Krizi

Amme İdaresi Dergisi

Bülent EVRE

BİR GÜVENLİK ORGANİZASYONU OLARAK GEÇİCİ KÖY KORUCULUĞU SİSTEMİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE TERÖRLE MÜCADELEDEKİ ÖNEMİNE DAİR TESPİTLER

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Murat KOÇ

Effects of Nano-Lubricants on Power and CO Emission of a Diesel Engine: An Experimental Investigation

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Ali Can YILMAZ

BAŞKANLIK, PARLAMENTARİZM VE YEREL AĞLAR: ÖZBEK VE KIRGIZ SİYASAL SİSTEMLERİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ

Siyasal: Journal of Political Sciences

Hakan GÜNEŞ

Geri Çağırma Mekanizması: Uluslararası Örneklerden Türkiye’ye Çıkarımlar

Sosyoekonomi

Oğuzhan ERDOĞAN

Robust compressed domain watermarking algorithm for video protection and authentication in noisy channels

Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Science

Naveen CHEGGOJU, Vishal SATPUTE

The structural organization and functional aspects of the olfactory epithelium of tigerperch, Terapon jarbua (Forsskål, 1775) (Perciformes: Terapontidae)

Turkish Journal of Zoology

Padmanabha CHAKRABARTI, Saroj Kumar GHOSH

Kitap eleştirisi: Türk modernleşmesinin cinsiyeti: Erkekler devlet, kadınlar aile kurar siyasetin cinsiyeti ve feminist hareketler Elif Ekin Akşit, “Haydi Kızlar Okula: Kızların Eğitimi, Kadınların Bilgisi ve Kamusal Alan Tartışmaları”, Toplum ve Bilim, Sayı 114, s. 15

Fe Dergi

Beyhan YENİ