İbrahim BEKTAŞ, Suphi ORUÇ, Bekir Cihad BAL, Ayşenur KILIÇ AK

Saplı Meşe (Quercus robur L.) Odununun Fiziksel Özelliklerinin Toprak Değişkenleriyle İlişkisi

Relationship between Wood Physical Properties of English Oak (Quercus robur L.) and Soil Variables

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi

2016 - Cilt: 12 - Sayı: 1

61 - 71

English oak, Density, Shrinkage, Swelling, Soil characteristics

21 14