Kadri Cemil AKYÜZ, İbrahim YILDIRIM, Sebahattin TİRYAKİ, Turan TUGAY, İlker AKYÜZ, Nadir ERSEN

Küçük ve Orta Ölçekli Mobilya Sanayi İşletmelerinde Stok Yönetim Modellerinin İncelenmesi

Evaluation of Stock Management Model in Small and Medium-Sized Furniture Industry

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi

2016 - Cilt: 12 - Sayı: 2

19 - 26

Furniture Industry, Small and Medium Sized Enterprises, Stock Inventory Management

19 34