Benzer Makaleler

Sosyal Devlet Olabilmenin Anahtarı: Sosyal Politikalar Geliştirebilmek

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Hasan YILMAZ, Alpcan ACAR

Using the variable width in a planar inductor on Kapton for optimizing its performance

Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Science

Hayet KHARBOUCH, Azzedine HAMID, Thierry LEBEY, Vincent BLEY, Leon HAVEZ, Celine COMBETTE

Sülfonamit İçeren Maleamik Asit Türevi ile 2-Aminopiridinin Proton Transfer Tuzu ve Co(II) ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Üzerindeki İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi Synthesis and Characterization of Proton Transfer Salt Between Maleamic Ac

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Halil İlkimen, Cengiz Yenikaya, Metin Bülbül, Gözde İmdat

The Effects of Temperature and Gibberellic Acid on Germination of Eranthis hyemalis (L.) Salisb. seeds

Turkish Journal of Botany

Rukiye TIPIRDAMAZ, Ayşe Nihal GÖMÜRGEN

Bir Arşivcinin Şam İzlenimleri

Arşiv Dünyası

Meta-analysis of the association of IL1-RN variable number of tandem repeats polymorphism with osteoarthritis risk

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Bo XU, Xiao-Qing SHİ, Run-lin XING, Yan-Cheng XİAO, Peng WU, Pei-Min WANG

Dede Korkut Kitabında Tasvir Dünyası

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten

Engin YILMAZ

Farklı Sosyoekonomik Düzeye Sahip Çocuklarda Ailenin Beslenme Tutum ve Davranışlarının Çocuğun Beslenme Durumuna Etkisi

Beslenme ve Diyet Dergisi

SİBEL ERDEM, HÜLYA GÖKMEN ÖZEL, ZİYNET ÇINAR, SELEN YILMAZ IŞIKHAN