Hülya YİĞİT ÖZÜDOĞRU, Adnan KAN

YEREL HALKIN SURİYELİLERE YÖNELİK TUTUMUNU ETKİLEYEN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ

EXAMINING DEMOGRAPHIC VARIABLES THAT INFLUENCE THE ATTITUDES OF LOCAL PEOPLE TOWARDS SYRIANS

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

2021 - Cilt: 21 - Sayı: 50

162 - 194

Migration, Syrian, Local People, Attitude Scale, Demographic Variable

15 16