Emel İŞTAR IŞIKLI, Tuba ARSLAN

SAĞLIK KURUMLARINDA ŞİDDET: GAZETE HABERLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

VIOLENCE IN HEALTH SECTOR: AN INVESTIGATION ON NEWS

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

2021 - Cilt: 21 - Sayı: 50

89 - 128

Violence, Health Sector, News, Aggression

13 15