Sevil HASIRCI

Lisansüstü Öğrenim Gören Yabancı Öğrencilerin Akademik Türkçe Özyeterliklerine İlişkin Görüşleri

The Opinions of Foreign Students Studying for Graduate Studies Related to Their Academic Turkish Language Self-Efficacy

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

2021 - Cilt: 17 - Sayı: 35

1705 - 1728

Turkish teaching as a foreign language, academic Turkish, graduate students

21 58

Benzer Makaleler

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Gerçekleştirdikleri Mikro-Öğretim Uygulamalarının Kendi Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Erciyes Akademi

Ali GÖÇER

TEDARİK ZİNCİRİNDE TAŞIYICILARIN ROLÜ: KOBELER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Halit KESKİN, Salih Zeki İMAMOĞLU, Ali Rıza AYDEMİR

KİEV METROPOLİTLİĞİ’NİN 1686 YILINDA MOSKOVA PATRİKLİĞİ’NE BAĞLANMASINA DAİR YENİ KAYNAKLAR VE TARİHİ ÇELİŞKİLER ÜZERİNE BİR TETKİK

Türkiyat Mecmuası

ÖMER KUL, OLES KULÇINSKIY

Biat Hadîsleri: Eğitim İlke ve Yöntemleri Açısından Bir Tahlil

Marife Dini Araştırmalar Dergisi

Yunus MACİT

A Case of the Perinatal Form Hypophosphatasia Caused by a Novel Large Duplication of the ALPL Gene and Report of One Year Followup with Enzyme Replacement Therapy

Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology

Bülent HACIHAMDİOĞLU, Gamze ÖZGÜRHAN, Catarina PEREIRA, Emre TEPELİ, Gülşen ACAR, Serdar CÖMERT

A Learner Corpus-based Approach to Explicitation in Interpreting Studies

Çeviribilim ve Uygulamaları

Lütfiye OKTAR, Neslihan YETKİNER KANSU, YASEMİN YAVUZ, MURAT ÖZGEN

SÖZLÜ VE YAZILI KÜLTÜR İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE KONUŞMA VE YAZMA BECERİLERİNE BİR BAKIŞ

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

BAYRAM BAŞ

Somatic regional oxygen saturation as an early marker of intra-abdominal hypertension in critically ill children: a pilot study

Turkish Journal of Medical Sciences

Özden Özgür HOROZ, Vahide Nagehan ASLAN, Rıza Dinçer YILDIZDAŞ, Yasemin ÇOBAN, Yaşar SERTDEMİR, Awnı AL-SUBU